CMS Demosite

 

Tárgyalástechnika, emberismeret

BBN-SZK11-311, BBN-ÜGY11-221, 2 ó, szeminárium

 

Borbás Gabriella Dóra

elérhetőség: borbas.gabriella.dora@btk.elte.huKötelező irodalom

- A. R. Pratkanis-E. Aronson 1992. A rábeszélőgép. (Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével.) Ab Ovo Kiadó.

- Hofmeister-Tóth Ágnes-Mitev Ariel Zoltán 2007. Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó.

- Berne, Eric 1984. Emberi játszmák. Gondolat Kiadó. (Lélek kontroll sorozat. Folyamatosan újabb kiadások.) (Néha neten is elérhető.)

- Kulikné Láng Zsuzsanna 2003. A tárgyalás. In: Hunyady György-Székely Mózes (szerk.) Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó. 581-611.

- Margitay Tihamér 2004. Az érvelés mestersége. Typotex. Budapest.

- Zentai István 2006. Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó. Budapest.

 

Ajánlott irodalom

- http://a.te.ervelesi.hibad.hu/

- Fercsik Erzsébet-Raátz Judit 2006. Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó.

- Barlai Róbert-Kővágó György 2004. Krízismenedzsment, kríziskommunikáció. Századvég Kiadó.

- Borgulya Ágnes-Somogyvári Márta 2007. Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó.

- Cohen, Herb 1998. Bármit meg tud tárgyalni. Bagolyvár Kiadó.

- Dawson, Roger 1999. Nyerő tárgyalási technikák. Bagolyvár Kiadó.

- Dezsényi Péter 2002. Kérd kölcsön a medve kalapácsát! Bagolyvár Kiadó.

- Fisher, Roger-Ury, William-Patton, Bruce 1997. A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó.

- Frank, Milo O. 1998. Hogyan érveljünk röviden és hatásosan. Bagolyvár Kiadó.

- Hull, Raymond 1998. A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár Kiadó. 5975.

- Morrison, T.-Conaway, W. A.-Borden, G. A. é. n. Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra Kiadó.

- Moss, Geoffrey 1998. Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bagolyvár Kiadó.

- Oakwood, Alexander 1991. Mikor mondjunk nemet és hogyan? Bagolyvár Kiadó. 91-131.

- Ury, William 1997. Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Kiadó.

 

További irodalom: http://borbasgd.netrix.hu/index.php?id=99


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.