CMS Demosite

Nyelvi jogok, nyelvpolitika BA BBN-NYM11-243

 

Borbás Gabriella Dóra

elérhetőség: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu

 


Bibliográfia

 

Kutatásmódszertan

- Earl Babbie. 2003. A társadalomtudományi kutatások gyakorlata. Balassi Kiadó. Budapest.

- Szabó Tamás Péter 2012. "Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos" A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Gramma. Dunaszerdahely.

Szabó Tamás Péter disszertációja, http://mek.oszk.hu/10900/10947

(Ennek bibliográfiája is!)

Valamint korpusza:

http://metashare.nytud.hu/repository/browse/chsm-ic-corpus-of-hungarian-school-metalanguage-interview-corpus/e82eb3046ba511e2aa7c68b599c26a066e18110360194f7eaf7d09a41fd722df/

- Károly Krisztina 2002. Az alkalmazott nyelvészeti kutatások néhány alapvető módszertani kérdéséről. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2(1), 77-87.

- Wardhaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris-Századvég. Budapest.

- Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

Általános nyelvészeti háttér

- Borbás Gabriella Dóra 2006. Langue, nyelvi kompetencia és nyelvművelés. In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. 70-78. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár-Tinta Könyvkiadó, Budapest. Megtalálható még: http://dragon.klte.hu/~tkis/

- Borbás Gabriella Dóra 2007. Nyelvhasználat és tolerancia. In: Gecső Tamás-Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet - nyelvhasználat. 46-53. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár-Tinta Könyvkiadó, Budapest. http://borbasgd.netrix.hu/index.php?id=39

- Borbás Gabriella Dóra 2010. Konceptuális váltás szükségszerűsége a nyelvhasználat kontrolljáról való gondolkodásban. A közoktatás felelőssége. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Interdiszciplináris tanulmányok. (V. évf.) 1. sz. 51-63. Megtalálható még: http://dragon.klte.hu/~tkis/

 

Bővebb bibliográfiát kizárólag a kurzusra járók kapnak személyesen.


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.