CMS Demosite

A magyar nyelv a világ nyelvei között BA BBN-NYM11-290

 

Borbás Gabriella Dóra

elérhetőség: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu

 

 

Ajánlott irodalom

- Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó. Budapest. (Vonatkozó részek.)

- Fodor István 1999. főszerk. A világ nyelvei. Akadémiai Kiadó. Bp.

- Fodor István 2003. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta Kiadó. Bp.

 

- Pusztay János 1977. Az "ugor-török háború" után. Bp., Magvető K. (Gyorsuló idő sorozat)

- Rédei Károly 1998. Őstörténetünk kérdései. Bp., Balassi Kiadó (Téveszmékről is.)

- Sándor Klára. 2011. Nyelvrokonság és hunhagyomány. Typotex. Bp. (Hogyan kapcsolható össze, hogy török nép vagyunk, finnugor a nyelvünk és hunnak tartjuk magunkat?)

- Vékony Gábor 2004. A székely írás emlékei, kapcsolatai, története Nap K. Bp.

 

- Gecső Tamás szerk. 2003. Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek. Tinta K. Bp.

 

- Kontra Miklós: Hogyan lehet, hogy az Akadémiától a kocsmárosokig mindenki támogatja a magyarok magyarok általi nyelvi diszkriminációját?

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Kolozsvár, EME-székház, 2013. november 23.

http://elteal.ieas-szeged.hu/wp-content/uploads/2010/03/Kontra_Kolozsv%C3%A1ri-el%C5%91ad%C3%A1s.pdf

 

- Kontra Miklós 2006. Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1018-1037.

- Sándor Klára 2006. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 958-995.

- Kontra Miklós 1999. Közérdekű nyelvészet. Osiris Kiadó. Budapest.

- Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. 2010. http://mek.oszk.hu/08700/08745/08745.pdf

 

- Szabó Tamás Péter 2011. (Ny)elvtársiasság. Nyelv és Tudomány, november 30. || A cikk szövege: http://www.nyest.hu/hirek/ny-elvtarsiassag

Magyarország körül akár hét határon is átkelhetünk, és mindenhol találkozhatunk nyelvtársainkkal. Persze ha magyarországiak vagyunk, nem minden szavukat értjük meg egyből. De sebaj: az elmúlt években egyre több olyan segédeszközre támaszkodhatunk, amely segít megismerni a környező országokban beszélt magyart. Nem kis szerepe van ebben az idén tízéves Termini kutatóhálózatnak.

- Szabó Tamás Péter 2011. Határtalan lehetőségek. Nyelv és Tudomány, december 6. || A cikk szövege: http://www.nyest.hu/hirek/hatartalan-lehetosegek

Párkit eszegetne? Patikában szaladna? Banyában áztatná tagjait? Mindenkinél gyorsabban szedné fel a betűket? Lehetőségei határtalanok! A Ht-online elnevezésű magyar?magyar szótár segít megérteni, miért és hogyan beszélnek másképp a magyarok Magyarország határain túl. [A magyar nyelv többközpontú nyelv, és igen szoros kapcsolatban áll más nyelvekkel. Erre jó példát ad a szomszédos országokban élő magyarok nyelvhasználata.]

--

Plágiumtájékoztató: http://www.btk.elte.hu/file/plagium_tajekoztato_elsosoknek_.pdf

Hivatkozás, bibliográfiakészítés: Dolgozatíráshoz.doc

http://mnyfi.elte.hu/?page=7b24cbb4e8ea8f1912f5c9d83cd64d29&open_page=22

Korompay Klára, Egy témavezető tanácsai (pl. szerkesztési kérdések, az írásjelhasználat kérdései stb.)

http://nyelvtort.elte.hu/?page=45e39ae10acec60f287c4efe2fbde2e5&open_page=22

Elektronikus hivatkozás

- Csak elektronikusan megjelent publikáció, példa:

Kovács Réka 2013. Helyesiras.mta.hu. Helyesírási tanácsadó portál. Anyanyelv-pedagógia 6/3.

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=474 (letöltés: 2013.10.12.)

Szöveg közben: Mint Kovács (2013) írja, "a fejlesztők törekednek arra, hogy a többértelműséget teljes mértékben megszüntessék, és a felhasználók egyértelműen választ kapjanak a kérdéseikre".

- Ha egy publikáció létezik hardcopyként (hagyományosan, könyvformában) is, akkor viszont azt kell preferálni, abból kell idézni, mivel a netes közlés nem biztos, hogy megegyezik az eredetivel. (Sokszor nem is tudunk oldalszámot megadni az eredeti forrás megnézése nélkül.) Példa:

Berne, Eric 1984. Emberi játszmák. Gondolat, Budapest. =

http://vitaminbank.hu/tarskapcsolatok.php (letöltés: 2013.10.12.)

Szöveg közben: "A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad" (Berne 1984: 61).

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.