CMS Demosite


A férfi-női kommunikáció problematikája

2015/16 ősz


http://publicer.hu/cikkek/az-elso-randin-kapalni-kell-menni-a-noi-es-ferfi-kommunikacio-problematikaja.html/2911


Borbás Gabriella Dóra

elérhetőség: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu

 

Előfeltétel: nincs. Az órát nem csak BTK-s hallgatók vehetik fel.

 

Tematika

A téma megközelítése: gyakorlati. Milyen lehetőségeink vannak az eredményesebb kommunikációra?

Vannak-e alapvető különbségek a két nem céljai, eszközei között?

Amikor elviselhetetlennek érezzük a másik nemet, annak a nem általi különbségekre visszavezethető okai vannak?

 

Ajánlott irodalom

(A férfi-női kommunikáció népszerűsítő irodalmával Dunát lehet rekeszteni, egyéb könyveket ajánlok, szubjektív fontossági sorrendben.)

- McMillan, Dina 2009. De hiszen azt mondja, hogy szeret! - Vagy csak uralkodni akar? Nyitott Könyvműhely.

Ez a könyv nem szokványos önsegítő kiadvány. A legtöbb írás, amely rossz kapcsolatban élő nőknek szól, akkor akar segíteni, amikor már túl késő. Akkor, amikor a nő már érzelmileg, anyagilag és praktikus dolgokban is függ a neki fájdalmat okozó férfitól, alacsony az önértékelése, és hozzá szokott ahhoz, hogy a párja szabja meg, mit csináljon. Ez a kötet abban segíti a nőket, hogy elkerüljék a bántalmazó kapcsolatokat. Rávilágít azokra a jelekre, amelyekről bármely nő idejekorán felismerheti az őt manipulálni akaró férfit, még mielôtt lefeküdt vagy összeköltözött volna vele, feleségül ment volna hozzá, vagy gyereket szült volna neki. Ha pedig mégis túl lenne ezeken a lépéseken, könnyebben kiléphet a kapcsolatból, ha időben alaposan kiismeri bántalmazója módszereit. Rendhagyó a kiadvány abban is, hogy két különböző "hangon" szól. A jobb oldali lapokon a szerző saját nevében mutatja be a bántalmazó férfiak manipulációit, és ad tanácsokat nőknek arról, miként tudják megvédeni magukat. A bal oldali lapokon bántalmazó férfiaknak szóló használati utasítás olvasható, egy elképzelt, tapasztalt bántalmazó tollából. Mire a könyv végére ér, nem kell többé találgatnia az olvasónak: tudni fogja, vajon manipulálni akarja-e őt partnere.

Kapható: http://www.stop-ferfieroszak.hu/kiadvanyok/kotetek

- Evans, Patricia 2012. Szavakkal verve. Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. Háttér Kiadó-NANE Egyesület.

Mit tehet egy nő, ha a párja unos-untalan szóbelileg bántalmazza: letorkolja, leszólja, lekezeli, megalázza őt? Egyáltalán: ha felismeri, hogy egy párkapcsolat nemcsak tettleges, hanem szóbeli bántalmazással is tönkretehető? Hogyan változtathat partnere szavakkal verő, egyszerre védekező és támadó magatartásán? Miként döntheti el, hogy kapcsolata még menthető vagy már nem érdemes több energiát vesztegetnie rá? Ezekre a kérdésekre válaszol ez a könyv, melynek neves amerikai szerzője rendszerezi az olvasó számára a szóbeli bántások, a szavakkal való visszaélés lehetséges változatait, az ilyen problémákkal teli, ám megfelelő tudatossággal még életképessé tehető kapcsolatoktól a végképp menthetetlen kapcsolatokig. Mivel a bántalmazó párkapcsolatokban a fizikai erőszakot rendszerint szóbeli bántalmazás előzi meg, a rendszeres verbális erőszak észlelése különösen fontos a másik feletti uralkodásra hajlamos ember korai felismeréséhez. A megelőzésen túl a könyv gyakorlati ötleteket is ad a személyes biztonság kialakításához és - amennyiben ez lehetséges - a szóbeli erőszak fegyverével élő partner magatartásának megváltoztatásához.

- Berne, Eric 1984. Emberi játszmák. Gondolat Kiadó. (Lélek kontroll sorozat. Folyamatosan újabb kiadások.) Általában neten is elérhető.

Eric Berne (1910-1970) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így őt magát is meglepte, amikor kötete a művelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, "letehetetlen" olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett "játszmákat". 1964-es első megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született.

- Bartha Beatrix-Lénárt István 2009. Kamukérő. A kaméleon testközelből. (Igaz történet.) Vox Nova Produkció-Műegyetemi Kiadó. (Most 290 Ft!)

http://konyvudvar.net/olcso-konyvek/csalad-es-parkapcsolat/parkapcsolat/a-konyv-kamu-kero-a-kameleon-testkozelbo

Interjú: https://www.youtube.com/watch?v=_nl6pcGNwWw

- Haas Anna 2005. A feleséged vagyok, nem a cseléded. Arsenicum Kiadó.

Az, hogy a nők szülnek gyerekeket és nem a férfiak, biológiai szükségszerűség. Az, hogy a vacsorát a nők készítsék el, nem az. Ha valaki úgy gondolná, hogy a főzés is biológiai szükségszerűség kategóriája, azt csak azon a logikai alapon teheti, hogy a férfiak nem alkalmasak biológiailag a vacsorakészítésre. Ha arra nem, akkor egy nagyvállalat irányítására miért igen? 11 életterület, ahol a férfiak uralják a nőket.

Kapható: http://www.stop-ferfieroszak.hu/kiadvanyok/kotetek

Egy része itt olvasható:

http://documents.tips/documents/haas-anna-a-feleseged-vagyok-nem-a-cseleded.html

- Bonino, Luis-Szil Péter 2006. Hétköznapi hímsovinizmus - A párkapcsolati erőszak, amit még nem nevezünk annak. Habeas Corpus Munkacsoport-Stop-Férfierőszak Projekt.

Munkafüzetként is használható, elengedhetetlen kézikönyv nők, férfiak és a párkapcsolati erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Láthatóvá teszi és rendszerbe szedi a párkapcsolati erőszak rejtett formáit, a nők felett gyakorolt hatalomnak és ellenőrzésnek azokat a mindennapos megnyilvánulásait, amelyek egyelőre névtelenül épülnek be a hétköznapi együttélésbe.

A "hímsovinizmus" kifejezés hűen adja vissza a szexizmus rokonságát a megkülönböztetésen alapuló egyéb ideológiákkal. "Hétköznapivá" nemcsak attól válik, hogy mindennapos, hanem attól is, hogy a benne megvalósuló értékek és elvek eredete elvész a múltban, és már csak ezért is természetesnek és megváltoztathatatlannak tűnnek. A hétköznapi hímsovinizmus különböző formáinak részletes bemutatásán kívül a könyv két, kulturális örökségünk szerves részét képező szöveg elemzésén keresztül mutat rá a hétköznapi hímsovinizmus gyökereire.

olvasható:http://mek.oszk.hu/13900/13934/13934.pdf

letölthető:http://www.stop-ferfieroszak.hu/hetkoznapi-himsovinizmus

- Simon, George 2009. Báránybőrben. A nyílt agressziótól a manipulációig. Háttér Kiadó. (Lélek kontroll sorozat.)

A rejtett agresszív személyek mindennél fontosabbnak tartják a győzelmet. A manipulatív taktikák egész tárházát alkalmazzák eltökélten, ravasz módon, sőt esetenként irgalmatlanul, csak hogy megkapják, amit akarnak - ám közben gondosan ügyelnek arra, nehogy mások meglássák igazi arcukat. Mivel befolyásolási kísérletnek látszólag nyoma sincs, áldozataik hagyományos védekező reflexei nem lépnek működésbe, ezért a manipuláció alanyai általában fel sem ismerik, hogy valaki épp megpróbál föléjük kerekedni, befolyásolni vagy meghátrálásra akarja kényszeríteni őket.
Ez a szakmailag alapos, de mindenki számára közérthető könyv segít felismerni a rejtett agresszív viselkedést, esetleírásokkal szemlélteti a manipulátorok által leggyakrabban alkalmazott technikákat, és tanácsokat ad, hogyan kezeljük őket. Segítségével bárki könnyebben felismerheti a báránybőrbe bújt farkast, ha az útjába akad.

- Hare, Robert D. 2004. Kímélet nélkül. A köztünk élő pszichopaták sokkoló világa. Háttér Kiadó. (Lélek kontroll sorozat.)

Egyik arcuk szórakoztató, magával ragadó, gyakran elbűvölő. A másik egy érzelmek és empátia nélküli vadállaté. Körbeszaglásznak, bizalmunkba férkőznek, levesznek a lábunkról, aztán - kímélet nélkül - lesújtanak. Hol az érzéseinkre, a szeretetünkre, naivságunkra, hol a pénztárcánkra, hol pedig a testi épségünkre, az életünkre. Felbukkanhatnak a segítőkész jó barát, a magányt enyhítő társ, jóképű férj vagy bomba nő feleség, ragyogó szakértelmű üzletember, vagy akár orvos, ápolónő, ügyvéd, lelki fájdalmakra gyógyírt ajánló pszichológus álarcában. A maszkok sokfélék, a lényeg, a tartalom mindig ugyanaz: a vágyaik azonnali kiélése, önös, másokat maguk alá tipró céljaik könyörtelen megvalósítása. A társadalom fehér cápái akkor is gyilkolnak, ha csak a bizalmunkkal élnek vissza: megnyomorított, összetört emberi lelkeket és sorsokat hagynak maguk után ámokfutásuk közben, de nemritkán halottakat is. Védekezni pedig csaknem lehetetlen ellenük, hiszen nekik - a gátlástalanság rablólovagjainak - nincs fogalmuk a lelkiismeretről, amelyet az ép pszichéjű ember belső strázsaként magában hordoz, nem ismerik a félelmet, a szorongást, a bűntudatot. Androidok, gonosz gépek, gólemek? Nem; mindössze pszichopaták.

- Miller, Alice 2002. Kezdetben volt a nevelés. Pont Kiadó.

Ezt a könyvet rendkívül nagyhatású pszichológus írta: a pedagógiáról, a lehető legszélesebb értelemben vett nevelésről, melynek alaphelyzete általánosan emberi (és nem kimondottan - "nevelői" - szakmához kötött). A felnőttek joga és kötelessége a gyerekek nevelése, akik felnőtt korukban maguk is gyermekeket fognak nevelni. Tehát mindannyian "érintettek" vagyunk! Felnőtt és gyermek (akár ugyanazon személy belső világára korlátozódó) viszonyáról a pszichológus Alice Miller kimondja: "...a gyermekekkel való bánásmódba egy általánosan érvényes pszichológiai törvényszerűség is belejátszik, amivel foglalkoznunk kell: a felnőtt semmihez nem foghatóan rejtett és büntetlen hatalmat gyakorolhat a gyermek fölött." És a jeles pszichológus a minden egyes ember életére kiható (hiszen gyerekként mindenkit neveltek!) hatalomgyakorlás európai "hagyományait" összes következményeivel, veszélyeivel együtt tárja az olvasó elé. E tanulságos és megrendítő mű külön fejezetben tárgyalja Adolf Hitler gyermekkorát. Alice Miller esettanulmányai és következtetései (bár szakszerűek és tudományosan megalapozottak) mindenki számára hozzáférhetően, közérthetően tárják fel életünk, viselkedésünk, neveltetésünk - és a saját (gyerekeinkkel szemben alkalmazott) nevelési elveink, gyakorlatunk - rejtett lélektanát -. Felkavaró könyv, mely egyaránt szolgálja egy (gyakran hihetetlen következményekkel járó) európai hagyomány megismerését és az őszinte önismeretet.

- Forward, Susan 2000. Mérgező szülők. Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket? Háttér Kiadó. (Lélek kontroll sorozat.)

Ki fogja be a szülő száját, ki fogja le a kezét, ki állítja meg, amikor gyalázza, veri, kínozza, vagy éppen megerőszakolja gyermekét? Kik azok a mérgező szülők? Esetleg Ön is az áldozatuk volt, vagy még ma is az? Netán úgy bánik saját gyerekeivel, ahogy Önnel tették a szülei? Magánéleti kapcsolatai rendre kudarcot vallanak? Fél az intimitástól, vagy éppenséggel annyira ragaszkodik a partneréhez, hogy mindent elnéz neki? Nehezen érvényesíti az érdekeit, és gyakran meghátrál vagy fellázad, ha ellenállásba ütközik? Ezekre és még számos hasonló kérdésre kap választ az olvasó ebben a világos, közérthető könyvben, amely helyenként megdöbbentő példákkal illusztrálja, milyen sérüléseket okoz a gyerek lelkében a destruktív szülői magatartás, és teszi a felnőtt embert - nemritkán egy életre - a szülők rabjává. A könyvből azt is megtudjuk, hogy az ilyen gyermek, hogyan léphet ki a szülők árnyékából és válhat meg káros örökségétől. Az önismeret útját járó ember elengedhetetlen úti- és segítőtársa ez a bátor, nyílt hangvételű, mély együttérzéssel megírt könyv, amely a sorsfordítás, a gazdagabb emberi kapcsolatok és a boldogabb, teljesebb élet lehetőségét kínálja fel az olvasónak.

- Berne, Eric 1997. Sorskönyv. (Az Emberi játszmák folytatása.) Háttér Kiadó. (Lélek kontroll sorozat.)

A népszerű szerző jóval tovább megy annál, hogy megállapítsa: mindannyiunknak van egy szülői, egy felnőtt valamint egy gyermeki énje, és hogy ezek milyen játszmákat játszanak egymással és másokkal. Ebben a könyvben már a gyermek sem "szabad" - hiszen sorskönyvvel a fejünkben jövünk a világra, attól függően, hogy akarnak vagy nem akarnak bennünket, hogy milyen nevet gondolnak ki nekünk, hogy milyen családba születünk, és így tovább. Sorsunk nem a csillagokban van megírva, hanem saját tudattalanunkban - állítja Berne. És kíméletlenül elmondja azt is, hogy hogyan.

- Herman, Judith 2011. Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. Háttér Kiadó-NANE Egyesület.

A neves amerikai pszichiáter nem kis feladatra vállalkozik. Könyvében a háborúk, a holokauszt, a politikai bebörtönzések, a nemi erőszak és a családon belüli erőszak áldozatainak közös tapasztalatait összegzi. Az olvasó megértheti a családi és a közszférában történő erőszak hatásait, az áldozatok tüneteit és azt, hogy miként lehet magunk mögött hagyni a trauma okozta káros személyiségváltozásokat. A könyv alapvető értelmezést nyújt az elmúlt száz év magyar történelméhez, valamint az egyes traumatúlélők megértéséhez és gyógyulásához is. Az egyik legjelentősebb pszichiátriai mű, melyet Freud óta publikáltak.

- A. R. Pratkanis-E. Aronson 1992. A rábeszélőgép. (Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével.) Ab Ovo Kiadó. (Neten többnyire elérhető.)

A két amerikai szerző világhírű szociálpszichológus. Tudományáguk azt kutatja: hogyan viselkedik az ember csapatban, csordában, kis és nagy közösségben: egyszóval: társadalomban. Aki ezt a könyvet elolvassa, az hatásosabban védekezhet a hirdetések agressziója ellen, amelyek bármit dicsőítenek a politikától a mosóporig. Ugyanakkor, aki ezt a könyvet elolvassa, az jóval hatásosabban beszélheti rá embertársait bármire. A könyv számos egyetemen és főiskolán ajánlott vagy kötelező olvasmány.

- Borbás Gabriella Dóra 2013. A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince Kiadó.

Ez a könyv nagyszerű fogódzót kínál mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy a család, a barátok, a munkahelyi főnökök és kollégák, s általában az embertársaik megértsék gondolataikat, szándékaikat és érzelmeiket. A Biblia ismert és kevésbé ismert jelenetei, párbeszédei és példabeszédei ahhoz nyújtanak segítséget, hogy felismerhessük a hatásos és hatékony kommunikáció alapelveit, és képesek legyünk ezeket a mindennapi életben alkalmazni. Élvezetes és tanulságos elemzések szólnak:

- a megértésről, a valódi üzenet megtalálásáról
- Jézus különleges kommunikációs módszereiről
- a beszédpartner érdeklődővé válásáról
- az indulat és az egocentrizmus szerepéről
- a gúnyról, a pletykáról, a panaszkodásról, az aggódásról
- az önszeretetről
- a közösségi kommunikációról és a kirekesztésről
- az érzelmeink és indulataink keletkezéséről
- önmagunk felzaklatásáról
- a lelki gondozásról
- a torzító szemüvegünkről
- a csend szerepéről
- a másik feletti ítélkezésről
- a szavakon túli kommunikációról
- az Istennel folytatható kommunikációról


 CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.