CMS Demosite
Sztereotípia, tolerancia, diszkrimináció, nyelvhasználat

A szeminárium keretében az alábbi nyelvészeti terminusok és nyelvi jelenségek tárgyalása és elemzése folyik: nyelvművelés, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvi jogok, preskriptív grammatika, sztenderd és nem sztenderd nyelvváltozatok, diglosszia, nyelvi változók, a nyelvi változás, nyelvi kompetencia, grammatikalitás, nyelvi rendszer és nyelvhasználat, stigmatizáció, hiperkorrekció, nyelvi presztízs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÉMÁK:

 (Remélem feltűnik, hogy az első 11 téma nem állítást tartalmaz, hanem ironikus (provokatív) kijelentések, melyekkel természetesen nem értek egyet.)


? A nyelvek és az emberi gondolkodás fejlődésének bizonyítékai

? A civilizált népek és a civilizálatlan, primitív kultúrájú népek nyelveiben fellelhető különbségek

? Az emberi nyelvben fellelhető logikátlanságok, hozz magyar példákat!

? A nyelvi ökonómia bizonyítékai

? A kevesebb erőfeszítés elve

? A magyar, ill. az általános beszédtempó gyorsulásának érvei

? Milyen nyelvi problémák sokasodásakor válhat reálissá, hogy egyszercsak nem értjük meg egymást?

? Mi a különbség azon nyelvek között, melyeken árnyaltan lehet fogalmazni, és azok között, amelyeken nem?

? Hogyan lehetne definiálni a könnyű és a nehéz nyelv fogalmát?

? Hogyan lehetne definiálni a szép, jó hangzású és a csúnya, rossz hangzású nyelv fogalmát?

? Melyek a nyelv esztétikai oldalai?

? Mik az emberi nyelv fő funkciói? Milyen egyéb funkciói vannak?

? ?A nyelv pusztán jelek rendszere.?

? Mit jelent az önkényesség a nyelv életében, működésében, szerkezetében?

? Mi a nyelvi jelentés?

? Szavakból vagy dolgokból (tárgyak, cselekvések, tulajdonságok...) van több?

? Mit takar a Saussure-i érték, értékrendszer fogalma?

? Mit jelent: ?A nyelv társadalmi intézmény.?

? Mit jelent: ?A nyelv forma és nem szubsztancia.?

? Mit jelent: ?A nyelv azonosságokon és különbözőségeken gördül.?

? Hogyan lehetséges néhány tucat fonémából szavak százezreit, mondatok milliárdjait felépíteni?

? A nyelvi szintek egymással való összefüggései

? Miért és hogyan változik az emberi nyelv? Tekinthető-e ez fejlődésnek, avagy romlásnak?

? Szókincsünk bővül vagy szűkül? Az egyes szavak jelentésszáma csökken vagy nő? Van-e a kettő között összefüggés?

? Miért vannak dialektusok?

? Miért vannak különböző regiszterek?

? Mit jelent az, hogy mindenkinek több regisztere van?

? Mit jelent az, hogy a nem sztenderdet beszélők általában kettősnyelvűek (két nyelvváltozat birtokában vannak)?

? Budapest határát átlépőktől elvárható-e a sztenderd használata? És amikor egy budapesti megy vidékre...?

 

 

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.