CMS Demosite
  http://dragon.klte.hu/~tkis/  -- antinyelvművelő honlap

Témák:
- a 2001. évi nyelvtörvénnyel kapcsolatos viták
- Miért nincs szükség nyelvművelésre?
- A nyelvművelés mint áltudomány
- Nyelvművelő írások és egyéb amatőr, dilettáns, nyelvészkedő, hályogkovács oldalak


in: http://dragon.klte.hu/~tkis/Lentiekben és fenti honlapon minden órán elhangzott példa és vélemény igazolása megtalálható:


# Nádasdy-előadás 2003. Miért változik a nyelv? (kb. 7 oldal)

http://www.mindentudas.hu/nadasdy/20031117nadasdy.html

# Nádasdy Ádám 2003. Ízlések és szabályok. Bp., Magvető K. http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking.html

-- Minden példaként idézett változóban lévő nyelvi jelenség magyarázatát megtaláljátok.
És szórakoztató is.
Ezek (fordított sorrendben a honlapon!)

 • -         -Rovarirtóval a szavak erdejében
 • -         -Engedjétek hozzám a bunkókat!
 • -         -Mi a baj a nyelvműveléssel?
 • -         -Hol a rosszaság mostanában?/A szimbolikus rosszaság
 • -         -Számháború
 • -         -A logika
 • -         -Egy nyelvtani kacsintás
 • -         -Szabadna, kérem?
 • -         -"Ban"-ban az igazság?
 • -         -Megfőzök és kigombolok
 • -         -Az agglutináció
 • -         -Használjunk minél több idegen szót!
 • -         -A termékeny lebeszélés
 • -         -Mi hát a nyelvtan?
 • -         -Mér és mos
 • -         -Konformista és viharmadár
 • -         -Besír, beröhög
 • -         -A zöldséges gusztusos tökje
 • -         -Az ikes igék értelme
 • -         -Mignont-e eszel?
 • -         -A médiumok
 • -         -Meg lesz mondva a tuti.

(ajánlom a további szemezgetést is)

# Kálmán László--Nádasdy Ádám 1999. Hárompercesek a nyelvről. Bp., Osiris K. 
http://budling.nytud.hu/~kalman/arch/hajnali.pdf -- Közérthető stílusban,
az emberi nyelv minden tulajdonságáról.
 • 1. fejezet: Mi a nyelv és ki a nyelvész?
  6. fejezet: Hasonlóság és különbözőség
  12. fejezet: Magyar szókincs
(ajánlom a további szemezgetést is)

# Nádasdy Ádám 2004. A betegség-metafora: Büky László szerk. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. (Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika). 117--22. Szeged, Az Általános és a Magyar Nyelvészeti Tanszék kiadványa

http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/betegseg_metafora.html

# Kontra Miklós 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Bp., Osiris K. -- A mai magyarban változóban levő nyelvi jelenségekről, statisztikákkal!!!

# É. Kiss Katalin 2004. Anyanyelvünk állapotáról. Bp., Osiris K. -- Van-e bármilyen szempontból bármilyen veszélyben a magyar nyelv?

# Kálmán László 2004. A nyelvművelés mint áltudomány: Büky László szerk. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. 63--82. Szeged, Az Általános és a Magyar Nyelvészeti Tanszék kiadványa.
Megtalálható:
http://dragon.klte.hu/~tkis/altudomany.htm

# Borbás Gabriella Dóra 2006.  Langue, nyelvi kompetencia és nyelvművelés. In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia -- kommunikatív kompetencia. 70--78. Kodolányi János Főiskola--Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár--Budapest. Megtalálható: http://dragon.klte.hu/~tkis/ honlapon

# Lanstyák István 2003-2004. Válogatás a nyelvművelői csacskaságok gazdag tárházából: Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) 2003/12. és 2004/1. Megtalálható: http://dragon.klte.hu/~tkis/

# Szepesy Gyula 1986. Nyelvi babonák. Bp., Gondolat K. http://www.mek.oszk.hu
 

http://mnytud.arts.klte.hu/szleng -- Minden, amit valaha is tudni akartatok a szlengről....

 
Erről az oldalról minden nyelvészeti magyar folyóiratot, netes folyóiratot, könyvet, szótárat, gyűjteményeket, netes oldalt elérnek: http://www.c3.hu/~nyelvor

 

# Ferdinand de Saussure 1997. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., Corvina K. (első magyar nyelvű kiadás: 1967. Gondolat Kiadó)


# Kontra Miklós 2003. A magyar nyelv társadalmi változatai: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 323--38. Bp., Akadémiai K.

# Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 339--60. Bp., Akadémiai K.

# Sándor Klára 2003. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 381--410. Bp., Akadémiai K.

# Tolcsvai Nagy Gábor 2003. A nyelvi norma: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 411--21. Bp., Akadémiai K.

# Sándor Klára 2001. Nyelvművelés és ideológia: Sándor Klára szerk. Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. 153--216. Szeged, JGyF Kiadó

# Kontra Miklós 2001. A nyelv mint a diszkrimináció eszköze: Sándor Klára szerk. Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. 147--52. Szeged, JGyF Kiadó

# Nagy L. János 1998.  Nyelvművelés és kreativitás: Sándor Klára szerk. Nyelvi változó -- nyelvi változás. 235--8. Szeged, JGyF Kiadó

# Péntek János 2002. Nem őrizni: használni kell a nyelvet!: A. Jászó Anna--Bódi Zoltán szerk. Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. 267?73. Bp., Tinta Kk.

# Kis Tamás 1997. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához (A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.). Debrecen (Megtalálható még: http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/01szl_ut/

# Szépe György-Derényi András szerk. 1999. Nyelv, hatalom, egyenlőség. Bp., Corvina

# Kontra Miklós--Saly Noémi szerk. 1998. Nyelvmentés vagy nyelvárulás (Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról). Bp., Osiris Kiadó

# Kontra Miklós 1999. Közérdekű nyelvészet. Bp., Osiris Kiadó

 
CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.