CMS Demosite

Árpád-kori szövegemlékeink

HB.

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. ??a pur e? chomuv uogmuc. Men?i mi­lo?tben terumteve eleve mív i?emucut adamut. e? odutta vola neki paradi?umut hazóá. E? mend paradi?umben uolov gimilcíctul munda nekí elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa nekí meret num ene?c. ??a kí nopun emdul oz gi­mil? twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve i?ten tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. e? evec oz tiluvt gimil?twl. e? oz gimil?ben halalut evec. E? oz gimil?nec vvl ke?eruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. Horogu vec i?ten. e? veteve wt ez mun­ca? vilagbele. e? levn halalnec e? puculnec feze. e? mend w nemenec. Kic ozvc. miv vogmuc. Hug e? tiv latiatuc ?zumtuchel. i?a e? num igg ember mulchotia ez vermut. y?a mend ozchuz iarov vogmuc. Wimagguc uromc i?ten kegilmet ez lelic ert. hug iorgo??un w neki. e? kegiggen. e? bul?ca??a mend w bunet. E? vimagguc ?zen ach?cin mariat. e? bovdug michael archangelt. e? mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc ?zent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. e? ketnie hug ovga mend w bunet. E? vimagguc mend ?zentucut. hug legenec neki ?eged uromc ?cine eleut. hug i?ten ív uimad?agucmia bul?a??a w bunet. E? zoboducha wt urdung ildetuitvl. e? pucul kinzotviatwl. e? veze??e wt paradi?um nugulmabeli. e? oggun neki munhi uruzagbele utot. e? mend iovben rezet. E? kea??atuc uromchuz charmul. (Kirl.)

HBK.

Scerelme? brat?m uimaggomuc ez ?cegin ember lilki ert. kit vr ez nopun ez ho­mu? vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun te?tet tumetívc. hug ur uvt kegil­mehel abraam. ??aac. iacob. kebeleben helhezie. hug bir?agnop ivtua mend w ?zen­tíí e? unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia ilezie wt. E? tiv bennetuc. (clamate III. K.)


KT.

ug ?colanoc. wýlagnoc kezdetuitul fugua? rohtonc ez nem levt. wala. hug ?cuz lean. fiot ?ciulhe??en! ?cuz ?egnec tukere. ti?tan maradha??un! e? nekunc hýrunc benne ne leýe??en. Tudyuc latíuc evt ?cuz lean nac qui vleben tart chudaltus fiot. furi?cte mu?ia! etetý ýmletí. ug hug ana ?ciluttet. de qui legen neký atia ozut nem tudhot iuc. Ez oz ý?ten mynt evt e?meríuc! quit ?ceplev nem illethet. mert ha ý?ten ev num uo lna benne býnut lelhetneýnc. Amen.


ÓMS.

Volek ?yrolm thudothlon ?y rolmol ?epedyk. buol ozuk epedek. Wala?th vylagum tul ?ydou fyodumtul ezes urumemtuul. O en e?es urodum eggen yg fyodum, ?yrou a niath thekunched buabeleul kyniuhhad. Scemem kunuel arad, en iunhum buol farad the werud hullothya en iun hum olelothya Vylag uila ga viragnac uiraga. ke?eru en kynzathul uo? ?cegegkel werethul. Vh nequem en fyon (fyom)ezes mezuul Scege nul ?cep?egud wirud hioll wyzeul. Syrolmom fuha za­tum therthetyk kyul en iumhumnok (iunhumnok) bel bua qui ?ymha nym hyul Wegh halal engumet egge dum illen maraggun uro dum, kyth wylag felleyn (fellyen) O ygoz ?ymeonnok bezzeg ?couuo ere en erzem ez bu thuruth kyt niha egyre. Tuled ualmun (ualnum) de num ualallal, hul yg kynza??al, Fyom halallal. Sydou myth thez turuentelen fyom merth hol byuntelen fugwa huztuzwa wk­lel ue kethwe, ulud. Kegug gethuk fyomnok ne leg, kegulm mogomnok owog halal kynaal, anyath ezes fyaal egembelu ullyetuk.

 
(A feltehető íráshibák valószínűsíthető helyesbítései zárójelben találhatók, l. ÁrpSzöv. 23.)


GyS.

Habro?agben walacnok kegu??ege eleeknek vruk?ege. Koor?agbon walaknok ege??ege Scíuk?egben walaknok beu?ege. ehezeu (cnek eleg?ege) Chudalatu? míuínec ielenetuíben vnun zaiaual mundut ígenec tono?agaban ?cent oltarun kuner kepeben. oz kerezt fan figeu kepeben Vnun tonohtuananac arulatia Nemzetuí nepnech vadulatia. Jerusalem uara?anac ti?te? fugadatia. I?ten fianach artot­lon­?a­ga. halalanoch ?cidalmo? quína. bbodug a?cunnac ?cemehel la (tatia)

 
A zárójelben található részek a ránk maradt szövegből hiányoznak, azokat a lap aljáról lenyeste a könyvkötő.
A GyS. első szakaszának utolsó (5.) sora: ehezeu (cnek eleg?ege), melynek ugyanabban a kódexben található latin párhuzama: Sacietas e?urienciuM (< societas esurientium), melynek szó szerinti jelentése: ?éhezőknek társasága, társa (az éhezésben)?. Az ehezeu(cnek) szóalakból a jelet és a ragot vágta le a könyvkötő, a birtokszó azonban teljesen eltűnt. A megelőző sorokból kikövetkeztethető, hogy az eltűnt szó végén ?ség képző lehetett, a szótőről azonban biztosan semmit nem tudunk.
A szöveg harmadik részének utolsó (6.) sora: bbodug a?cunnac ?cemehel la (tatia), melynek anyakódexében található latin párhuzama: Sextum Marie pre­sen­cia (< sextum: Mariae presentia). A latin kifejezés jelentése ?hatodik (ti. 6. distinkció): Mária jelenléte?, azaz Mária személyes jelenléttel látta fia kínjait (l. 5., megelőző sor). A nyelvemlék legutolsó szavából mindössze két betű maradt ránk (szintén a könyvkötő hibájából): l és a. A szöveg harmadik szakaszának 1., 2. és 3. sorának utolsó (?at képzős) szavaiból valószínűsíthető a levágott szó képzője, valamint a levágott szótő is valószínűsíthető szemantikailag és a latin párhuzam alapján. (ÓmOlv. 137.)
A GyS.-ban zárójelben található részek utólagos, valószínűsített kiegészítések a könyvkötő által levágott betűk helyére.


Benkő Loránd a nyelvemlékek eredetijének keletkezését az alábbiak szerint gondolja: a HB. és K. eredetije talán néhány évtizeddel korábbi (tehát XII. sz. utolsó negyede/1195 k.), mint a ránk maradt szöveg, a KT. eredetije vagy 15 évtizeddel lehet korábbi (XII. sz. vége?XIII. sz. eleje/1350 k.), az ÓMS.-é 5?7 évtizeddel előzhette meg fennmaradt másolatát (XIII. sz. közepe/1300 k.), a GyS. eredetije pedig talán 5 évtizeddel (XIII. sz. közepe/1310?20 k.) keletkezhetett korábban ránk maradt másolati változatánál (ÁrpSzöv. 26).

CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.