CMS Demosite

# Ferdinand de Saussure 1997. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., Corvina K. (első magyar nyelvű kiadás: 1967. Gondolat Kiadó)

# Kugler Nóra--Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest, Korona K.

# Kálmán László--Trón Viktor 2005. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, Tinta K. (2. bővített kiadás: 2007) http://www.budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdf

# Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest, Osiris K.

# Kiefer Ferenc szerk. 2003. A magyar nyelv kézikönyve. Bp., Akadémiai K.
# Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. (Akadémiai kézikönyvek sorozat). Bp., Akadémiai K.           (Az előző könyv bővebb kiadása. Minden nyelvészeti terület legfontosabb, legújabb ismereteit tartalmazza.)

# Fodor István (szerk.) 1999. A világ nyelvei. Bp., Akadémiai K.

# Fodor István 2003. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Bp., Tinta Kk.

# Kenesei István (szerk.) 2004. A nyelv és a nyelvek. Bp., Akadémiai K. http://www.mek.oszk.hu

# Bynon, Theodora 1997. Történeti nyelvészet. Bp., Osiris K.

# Robins, Robert Henry 1999. A nyelvészet rövid története. Bp., Osiris K.?Tinta K.

# Szőke Ágnes 1999. Antik eredetű szakszókincs. Bp., Athenaeum K. (Uez. több kiadásban is megjelent a Tankönyvkiadónál Eredete nem ismeretlen címmel.)


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.