CMS Demosite


Minden nyelv folyamatosan változik. A változás egyik nyelv esetében sem jelent fejlődést vagy romlást, bonyolódást vagy egyszerűsödést -- míg egyes nyelvi részrendszerek egyszerűsödnek, velük párhuzamosan mások bonyolódnak. Pl. az aktívan használt szókincs nagysága sem nő vagy csökken.

Adott nyelv adott társadalom beszélőiben található meg, és sehol máshol nincs rögzítve. Tehát a langue (az elvont nyelvi jelrendszer) mentálisan rögzült. Egy anyanyelvi beszélő attól anyanyelvi beszélő, hogy az adott langue rögzülve van a "fejében". Mindenkinek több stílusa/regisztere van. (Még a fiataloknak is!!! -- akik életkoruk miatt beszélnek szlengben és nem "primitívségük" okán....)

Minden nyelv változatokban él (dia-, szocio-, idiolektusok) -- a változatok között nincs értékbeli különbség, egyik sem jobb, szebb stb. a többinél. Funkcionálisan mindegyik alkalmas a kommunikációra, gondolkodásra.

A világ nyelvei sem különböznek egymástól értékben. Nincsenek bonyolultabb, szebb, árnyaltabb, összetettebb, hajlékonyabb, kifejezőbb stb. nyelvek (ezek a fogalmak tudományos szempontból nem is értelmezhetőek). Pl. amely nyelveknek sok mondattani szabálya van (izoláló nyelvek) azoknak arányosan kevesebb morfológiai, és fordítva. Nincsenek nehezebben vagy könnyebben megtanulható nyelvek -- ez pusztán szubjektív érzet, és a nyelvtanuló motivációjával, anyanyelvével, a tanulás körülményeivel függ össze.

Ha az anyanyelvi beszélők (egy nyelvváltozaton belül) egy nyelvi jelenséget többféleképpen használnak (akár a hangsort, akár a jelentést), akkor folyamatban levő nyelvi változásról van szó többnyire. Magyarul az beszél "helyesen", akit egy másik magyar anyanyelvi beszélő megért. A "helyes" vagy "szép" beszédnek semmilyen más definíciója nem létezik.

Minden szó többjelentésű, kontextusban konkretizálódik a jelentése. Minden hangsorhoz tartozik jelölt (fogalom), tehát nincsenek jelntésnélküli szavak. Ami szó elhangzik, az létezik.
Nincsenek teljes szinonimák, tehát 2 nyelvi jelnek nem teljesen uaz a jelentése, minimum stílusbeli, regiszterbeli eltéréssel számolhatunk. Ha új szó jön létre, éppezért annak minden más addigi szóhoz képest más lesz a jelentése. Nincsenek fölösleges szavak.

Stb.....


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.