CMS Demosite

Nyelvművelés -- nyelvhelyesség

(Nyelvi ismeretterjesztés, nyelvi tervezés)

 

A tantárgy leírása:

 

A szeminárium keretében az alábbi nyelvészeti terminusok és nyelvi jelenségek tárgyalása és elemzése folyik: nyelvművelés, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvi jogok, preskriptív grammatika, sztenderd és nem sztenderd nyelvváltozatok, diglosszia, nyelvi változók, a nyelvi változás, nyelvi kompetencia, grammatikalitás, nyelvi rendszer és nyelvhasználat, stigmatizáció, hiperkorrekció, nyelvi presztízs.

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.