CMS DemositeAz ACA (Alkoholisták Felnőtt Gyermekei) pontjai

1. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei találgatják, hogy mi a normális.
2. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei nehezen valósítják meg, amit elterveztek, az elejétől a végéig.
3. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei akkor is hazudnak, amikor ugyanolyan könnyű lenne igazat mondani.
4. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei kíméletlenül ítélik meg önmagukat.
5. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei nehezen szórakoznak.
6. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei nagyon komolyan veszik önmagukat.
7. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei nehézségekkel küszködnek a bensőséges kapcsolatok terén.
8.
Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei túlzott mértékben reagálnak olyan változásokra, amelyeket nem tudnak irányítani.
9. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei állandóan elismerésre és megerősítésre vadásznak.
10.
Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei általában úgy érzik, hogy mások, mint a többi ember.
11. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei vagy nagyon felelősségteljesek, vagy nagyon felelőtlenek.
12. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei rendkívül hűségesek, még akkor is, ha szembesülnek annak bizonyítékával, hogy hűségüket nem érdemlik ki.
13. Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei impulzívak. Hajlamosak anélkül cselekedni, hogy komolyan megfontolnának más viselkedésformákat vagy a lehetséges következményeket. Ez az impulzív viselkedés zavarodottsághoz, önutálathoz, és a környezetük felett gyakorolt irányítás elvesztéséhez vezet. Ennek eredményeként több energiát használnak fel a zűrzavar megszüntetéséhez, mintha először megfontolták volna a választási lehetőségeket és a következményeket.


Az Anonim Alkoholisták 12 Lépése

 1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben -- hogy életünk irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő visszaadhatja elménk épségét.
 3. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket Isten gondviselésére bízzuk.
 4. Alapos és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink pontos természetét.
 6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellembeli torzulásainktól.
 7. Alázatosan kértük Őt, hogy vegye el tőlünk gyarlóságainkat.
 8. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.
 10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.
 11. Igyekeztünk ima útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.
 12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni az alkoholistáknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.