CMS Demosite

Órán kitöltöttük, megbeszéltük.

Ha kérdés van, szóljatok órán!

Nyelvi diszkrim. BGD

 

A nyelvek abban különböznek egymástól,

A) amit nem lehet rajtuk kifejezni

B) amit ki lehet rajtuk fejezni

C) amit nem lehet nem kifejezni

 

A magyar köznyelv

A) egy nyelvjárás

B) a magyar nyelv művelt változata

C) a magyar nyelv helyes változata

 

A nyelvek változásának oka

A) a szókincs fejlődése

B) a kifejezőerő növelése

C) az idő múlása

 

A magyar nyelv rögzített

A) az anyanyelvi beszélőkben

B) lexikonokban és grammatikákban

C) a helyesírási szabályzat által

 

Adott nyelv aktív szókincse

A) folyamatosan csökken

B) folyamatosan nő

C) kb. változatlan mennyiségében

 

A) Az angol nyelv grammatikája bonyolultabb.

B) A magyar nyelv grammatikája bonyolultabb.

C) Egyformán bonyolultak.

 

 

A magyar nyelv léte veszélyben van.

IGAZ                     HAMIS

 

Új nyelvújításra: a tudományos és közéleti kifejezések magyarítására van szükség.

IGAZ                     HAMIS

 

Minden nyelv magát szabályozza, így a magyar is.

IGAZ                     HAMIS

 

A magyar nyelv nincs nagyobb válságban, mint bármikor korábban.

IGAZ                     HAMIS

 

A magyar nyelv romlik.

IGAZ                     HAMIS

 

Az idegen nyelvek rossz hatással vannak a magyarra.

IGAZ                     HAMIS

 

Az emberi kommunikáció NEM legfontosabb és leghatékonyabb rendszere a nyelv.

IGAZ                     HAMIS

 

Nyelvi kód = szegmentális kód + szupraszegmentális kód

IGAZ                     HAMIS

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.