CMS Demosite

? Nyelvi változók:

- kapnék : kapnák, tudnék : tudnák (E/1.)

- arassa, mártsuk, halasszátok kij. és felsz. módban

- -ba/-be : -ban/-ben

- az ikes paradigma

- Győrött : Győrön, Pécsett : Pécsen

- naptára : naptárja, újsága : újságja

- férfinak : férfinek, matekban : matekben, farmerban : farmerben (toldalékilleszkedés vegyes hangrendű szavaknál)

- az -e kérdőszó kapcsolódása

- kiértékel, bepótol, lerendez, lefertőtlenít, kiértesít, bebiztosít ?szükségtelen igekötők

- ajtaja : ajtója, disznaja : disznója; szavat : szót, magvat : magot

bajszot : bajuszt, tornyot : toronyt, sátort : sátrat, szavak : szók

- a miatt : az miatt

 

? Dátumok (történések, szerzők, címek):

1192?95 Halotti beszéd és könyörgés (1. magyar összefüggő szövegemlék, és egyben 1. finnugor nyelvemlék)

1492 - 1. vulgáris (azaz nem héb., gr. vagy lat.) grammatika (sp.)

1610 - 1. magyar grammatika: Szenci Molnár Albert (Novae Grammaticae Vngaricae)

1590 - Károlyi Gáspár-féle ref. bibliafordítás, 1626 Káldi György kat. bf.

1538 - 1. m. helyesírás: Dévai Bíró Mátyás (Orthographia Ungarica)

1770 - Sajnovics János (Demonstratio...), 1799 Gyarmathi Sámuel (Affinitas...) ? a fgr. rokonság első bizonyításai

- a nyelvújítás kora: 1772?1867

1795 - Debreceni grammatika

1813 - Mondolat, 1815 - Felelet

1830 - MTT, mely 1862-ben veszi fel az MTA nevet

1844 - a m. nyelv hivatalos

1846 - 1. akadémiai nyelvtan

1832 - 1. akadémiai helyesírás

- kiegyezés: 1867

 

Irányhármasság  locativus + ablativus + lativus

 

                        belső helyviszony
hol?                 -ban/-ben        inessivus
honnan?           -ból/-ből          elativus
hová?               -ba/-be            illativus

 

                        külső helyviszony


hol?
honnan?
hová?

szoros
(-n,-t) -on/-en    superessivus*
-ról/-ről             delativus
(-á,-é) -ra/-re     sublativus**

laza
-nál/-nél          adessivus
-tól/től             ablativus
-hoz/-hez         allativus


* pl.: után, mögött, Kolozsvárt
** pl.: felé, világgá

 

 

 

Ige

akcióminőség (aspektus)
            ? tartós-huzamos         (duratív, kontinuatív)
            ? gyakorító                  (iteratív, frekventatív)
            ? mozzanatos               (momentán)

 

igemód (modus): kijelentő, feltételes, felszólító

 

indeterminált
tárgyatlan
át nem ható

}:{

determinált
tárgyas
átható

}

igeragozás

ige

 

verbum activum ? cselekvő ige
v. factitivum, causativum ? műveltető
v. passivum ? szenvedő
v. potentiale ? ható

}


genus (nem)

 

 

 

Casus ? eset

casus rectus : casus obliquus
konjugáció ? igeragozás, deklináció ? főnévragozás

 

latin
nominativus
accusativus
genitivus
dativus
ablativus
(vocativus)

görög
nominativus
accusativus
genitivus
dativus
(locativus)
(vocativus)

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.