CMS Demosite

Isten és Krisztus a Szeretet:

?Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot [könyörületet] akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat [nem ítéltétek volna el azokat, akik nem eshetnek vád alá].? (Mt 12:7)

Mivel Isten és Krisztus a Szeretet, a korintusbéliekhez írott levélből megtudhatjuk, mit is jelent az, hogy Szeretet:

?Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.? (1Kor 13:1?8a)


Krisztus a Szeretet:

?Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, Krisztus pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, Krisztus pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, Krisztus pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. Krisztus hosszútűrő, kegyes; Krisztus nem irígykedik, Krisztus nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Krisztus nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, Krisztus nem gerjed haragra, Krisztus nem rójja [jegyzi fel] fel a gonoszt [gonoszságot], Krisztus nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Krisztus mindent elfedez, mindent hiszen, Krisztus mindent remél, mindent eltűr. Krisztus soha el nem fogy.?


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.