CMS DemositeJézus ma és régen és örökké ugyanaz, elmélkedjünk az Ő eszköznélküli gyógyításain! Ő az akaratával, a szavával gyógyít!

Mt. 8:
8.
És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
9. 
Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
10. 
Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.
11. 
De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:
12. 
Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
13. 
És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.Nem bírom megváltani magam. Ő és csak Ő  Megváltó, a Vigasztaló, a Gyógyító. Egy Urunk van. Nem ihatunk két úr poharából, ha a sajátunkból iszunk, ha a világéból iszunk, ha a tudomány poharaiból iszunk, valójában az egó poharából iszunk.CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.