CMS Demosite

Némi juhológia....
Amiket mostanság az Isten--ember kommunikációról tanultunk, azok egy része megtaláltatik János 10-ben.És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik:
Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. (Lk 15:6)

-- Jézus talál meg minket. Tehát nem mi Őt, és ezért nem is Nekünk kell keresni Őt.
Ez nagy nyugalom és remény.  3. ...és a juhok hallgatnak Annak szavára; és a Maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket.
  4. És mikor kiereszti az Ő juhait, előttük megy; és a juhok követik Őt, mert ismerik az Ő hangját.
  5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.


-- Jézus mindig úgy kommunikál velünk, hogy ismer minket.
Tudja, hogy mit hogyan fogunk érteni.

-- És Kivezet minket, azaz nem az érdekli, hogy pusztán jót mondjon,
hanem addig mondja, amíg végre megértjük, és
Utána megyünk, és Kivezetődünk.
Jézust mindig az eredmény érdekli. Ezért csöppet sem baj, ha elsőre nem értünk meg valamit.
Mert annyiféleképpen mondja el, hogy létrejöjjön a megértés.
Jézus felelőssége, hogy értjük-e Őt!

Sőt, elsőre valószínű sosem értjük, csak ha nem értjük, nem is tudjuk, hogy épp szólt hozzánk.


"a juhok követik Őt, mert ismerik az Ő hangját."

A juh definícija:

AZ Jézus juha, aki ismeri az Ő hangját.
Azaz minden juh ismeri az Ő hangját!!! Hiszen attól juh -- hogy ismeri.


 
  14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
  15. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
  16. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom,
és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.


-- Jézus ismer minket. És Szeret minket.
Ez a mi reményünk
Mindent tud rólunk.
Igazából ez a tökéletes kommunikáció egyetlen feltétele.
Ismerni a másikat. Akkor nem lehet félreérteni a másikat.
(És ezért nincs tökéletes emberi kommunikáció.)

Isten tökéletesen ismer mindnyájunkat.
És a kommunikáció sikeressége miatt fontos a Számára, hogy mi is ismerjük Őt.

DE!

Mivel Jézus ismeri a gondolatainkat is, az Ő felelőssége a teljes Isten--ember kommunikáció.


Nemrég az volt a kérdésem, hogy mi van, ha valamit félreértek, ha egy bizonyság nem Tőle van, hanem valahogy saját.
Mi volt a válasz?
"Neked azt nem kell tudnod."

Miii? Mi az, hogy nekem azt nem kell tudnom, hisz épp ez a lényeg.
Hogy én mindig tudjam, hogy mi Jézus hangja, és mi nem.
CSAKHOGY! Erre az egónk rettenet rá tud feküdni, hogy ezen pörgessen minket, hogy vajon jól hallottam-e Jézust,
vajon Ő késztetett-e stb.

Éppezért mondta Jézus: "Neked azt nem kell tudnod."
Jézusnak kell tudnia, hogy mi van a fejemben, és Ő az aki, rendbe teszi, ha valami nem jól van a fejemben.
Rengeteg módon tud velünk kommunikálni, és meg is teszi, ha vmit ki akar igazítani a fejünkben, hiszen Szeret minket.
Bízzuk Rá!

Ha el akarjuk dönteni, mi az Ő hangja, és mi nem...
Valójában magunkban bízunk, és abban a pillanatban, hogy levettük Róla a szemünket, süllyedünk...

Minden Jézus dolga.
Ne tegyünk az Ő munkájának keresztbe! (2Móz 14:14)

 
  24. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!
  25. Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.
  26. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:
  27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
  28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
  29. Az én Atyám, Aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. (
Ján 10)

"Megmondtam néktek, és nem hiszitek"

Nem pusztán attól hisz valaki, hogy meg van Neki valami tény mondva.
A hit = bizalom.
Magamban/emberben akarok bízni vagy Krisztusban?

(Amikor olvastam, hogy Mózes látni akarta Istent,
és megkérdeztem, hogy Atyám, ha én látni akarnálak?... Nekem is megmutatkoznál?
"Miért, gabi, akkor jobban hinnél bennem?" Nagyon gyors volt a válasz: "Nem".)

A bizalom nem feltétlenül a látványoktól, megmondásoktól, ismeretektől nő, hanem az alázatunktól.
Ha én nem élek, Krisztus
spontán Él bennem.


Kell, hogy alázatban legyünk!
Kell hogy minden dolgunkban meghalljuk a Tanácsát, és mindent Rá bízzunk,
és ne legyen saját ötletünk, saját tervünk,
ne gondoljuk, hogy bármihez értünk, vagy hogy bármit Nélküle kell csinálnunk!

Ne gondoljuk, hogy nem késztet minket percenként...
Ne gondoljuk, hogy ha nem halljuk, akkor Ő a hibás.

DE mindig tudjuk, hogy SENKI NEM tud kiragadni a Kezei közül!

És azt is, hogy megígérte, hogy egészen tisztán fogjuk hallani Őt!
CSAK ennyit kell tudnunk.


ÁMEN


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.