CMS Demosite

A lelkigondozói beszélgetés szabályai


Az óra témája:

Hogyan tudunk beszéddel/hallgatással bárkinek segíteni (vagy legalább nem ártani :) ), akár szakmánkhoz tartozik, akár nem. Mik ennek a kommunikációs összetevői?

 

(Lásd még Lelkigondozás menü olvasható cikkeit!)


Irodalom és Jegyszerzés


Nagyon ajánlott irodalom

- Berne, Eric 1984. Emberi játszmák. Háttér Kiadó. Budapest. (Lélek kontroll sorozat. Folyamatosan újabb kiadások.)

- Riemann, Fritz 1998. A szorongás alapformái. Háttér Kiadó. Budapest. (Lélek kontroll sorozat. Folyamatosan újabb kiadások.)

- Tótfalusi István (szerk.) 1975. Ami a szívedet nyomja. Kortárs svéd gyermekversek. Móra. Budapest. (Folyamatosan újabb kiadások.)

És neten is: http://mek.oszk.hu/00300/00303/00303.htm

(Ezen utóbbiból versek a Naplóban elemezhetők is abból a szempontból, hogy mennyi mindent másképp látunk, gondolunk, csinálnánk, mint a másik ember.)

- Worthington, Everett L. 2003. Lelkigondozói ABC. Harmat Kiadó. Budapest.

xxxxx

Ajánlott irodalom

- Fromm, Erich 1993. A szeretet művészete. Háttér Kiadó. Budapest. (Lélek kontroll sorozat. Folyamatosan újabb kiadások.)

- Roland Antholzer 2001. Gyász és vigasz. Ethos Kft. Budapest. (Minden problémának fázisai, és ezáltal segítési fázisai vannak, ezért nem csak gyászhoz jó. Valamint sokféle negatív élményünk valójában veszteségélmény.)

- Crabb, Lawrence 2005. Kapcsolódás. Harmat Kiadó. Budapest. (Ami gyógyít: az az együttlét!)

- Lásd a ffi-női óránál levő irodalmakat: http://borbasgd.netrix.hu/index.php?id=30

 

- Woititz, Janet Geringer 2002. Alkoholbetegek felnőtt gyermekei. Félúton Alapítvány. Budapest. (Az ACA összejövetelein kapható, www.aca.hu Alkoholista szülők felnőtt gyermekei) (Lásd a 13 pontot az Alkohol/Alkoholbeteg linknél.)

- Dr. Pálhegyi Ferenc--Schwengeler, Bruno 1996. Egészséges önértékelés -- Mennyit érek? Ethos Kft. Budapest. (Folyamatosan újabb kiadások.)

- Casement, Patrick 1999. Páciensektől tanulva. Animula. Budapest. (Pszichológusoknak.)

- Margit István (szerk.) 2002. Gátszakadás (Okkultizmus a nevelésben). Ébredés Alapítvány. Pécel. 2002. (Több kiadás.) (Dr. Erdélyi Judit, Dr. Pálhegyi Ferenc stb. cikkei.) 

- Schwengeler, Bruno 2000. Ha fáj a szív... Ethos Kft. Budapest. (Pszichoterápia vagy lelkigondozás?)

 

(Fentiek közül több könyv kapható: CLC és Good News könyvesboltokban.)

 


Honlapok:

www.anoniomalkoholistak.hu (Anonim alkoholisták)

www.al-anon.hu (Alkoholisták hozzátartozói és barátai)

Magyarországon további önsegítő csoportok működnek a különféle szenvedélybetegségeknek megfelelően, mind a kémiai, mind a viselkedési függőségeknek vannak csoportjaik (interneten megtalálhatók).

Pl.:

www.feluton.hu

www.gamblersanonymous.hu (játékfüggőség)

www.slaa.hu (szexualitás)

http://bura.hu/ (evési zavarok stb.)

http://www.drogok_tudatmodositok.abbcenter.com/ (drogokról mindent)
http://www.abstinentia.hu/index.php?oldal=m_hely (Csernus, drog)
 
Kommunikációs témába vágó előadássorozat a HIK-en, régebbi előadások meghallgathatók,
bővebb infók: http://utjelzo.hu/visszakapott/ 
 

Oltalom Klub infó: http://borbasgd.netrix.hu/index.php?id=61

Borbás Gabriella Dóra honlapja: lásd alkohol, heroin, öngyilkosság menüket.

 

---

Jegyszerzés

Kérem elolvasni most is (mert el kell kezdeni írni) és leadás előtt is!
És azelőtt is, mielőtt kérdeznétek vmit, hátha mégis megtaláljátok a választ eme elég részletes fogalmazványban.  :)

- Órákon való aktív részvétel (nincs ellenőrzés).
(Tegeződünk, remélem, nem probléma.)
- Egy Fejlődési-gondolkodási-tapasztalati napló elkészítése.

(Az óra több kódon van meghirdetve, mindenki azon a kódon vegye fel az órát, amelyikre szüksége van. Az óra csak egy kódon vehető fel!)
(A kurzusok minden félévben másmilyenek, és más a kódjuk is, tehát újra fel lehet venni őket. Az órákra azok is járhatnak, akik nem veszik fel a kurzust. Az órákra nem ELTE-sek is járhatnak. A Ffi-női órának mintegy folytatása A Biblia mint kommunikációs tankönyv, eredményes kommunikáció c. óra. A Lelkigondozós órán a lelki egészség kommunikációs összetevőiről van szó.)

Napló leadása:
Első min. 6 oldalé: 2011. március 31. csütörtök 12 óra 00 perc (dél).
Második min. 6 oldalé: 2011. május 19. csütörtök 12 óra 00 perc (dél).
(Figyelem, másodjára csak a 2. hat oldalt kell elküldeni!)

Jelzett időpont után is lehet naplót küldeni, de a késés minden esetben jegyromlással jár. A késés tényét kérem legkésőbb 2011. május 20-ig jelezni!

Oldalszám: 2 x 6 oldal (minimum).

Formai kritériumok:
Figyelem, csak a formai kritériumoknak tökéletesen megfelelőket nézem meg. Nagyon sok jegyet kell kiadjak, 2 x 200 naplót kell olvassak, segítsetek, a rendezettség megkönnyíti a feladatom, és meggyorsítja a jegyadást. Köszönöm.

Napló elejére írni:
Név (Név kérem egyezzen ez etr-es névvel! 2 keresztnév, férjezett név stb.)
Óra kódja ÉS címe.
Formátum: Word dokumentum, ami Office 2003-mal vagy annál korábbival ! készült vagy RTF.
Times New Roman, 12-es betű, másfeles sorköz, sorkizárt, 2,5-es margó mindenhol.
(Kérem, hogy ne ctrl-entert üssetek az enter helyett a dolgozatban, mert ha több centi van a sorkizárás és a ctrl-enter miatt a szavak között, akkor nehéz olvasni! A sorkizárt szöveget könnyebb olvasni, azért így kérem.)

A napló elküldése:
Subject-ba írni az óra kódját és címét!!! Nagyon fontos, ez alapján szortírozom!
(Így: VKN-002.01 A férfi-női kommunikáció problematikája)
Több kódon futnak az órák, mindegyik jegyet máshova kell beírni, hihetetlen bonyolult...
Kérem, adjátok meg ezt a segítséget!
Ha vki több órát vett fel nálam, több ímélt küldjön!
Ha vki vmiért újraküld egy mélt, ezt az infót kérem a levél elején jelezze, hogy előző (ekkor és ekkor küldött) méljét töröljem.
Hiába 200 jegyet kell kiadjak, ez sokszor a sok kérdés, újraküldés stb. miatt 600 ímél...

Ímélbe írni: óra kódja, címe, név és EHA-kód.

Egy naplót 1 db csatolt fájlként küldeni el az alábbi címre: borbasgd@freemail.hu

Inkább vázlatszerű, ne folyó szöveg legyen. Nagyon jól strukturált, mindenféle kiemelésekkel (színek /jobb, ha nem a betű színes, hanem a háttér/, félkövér stb.) segítve az olvasást. (Jelölni mi órai, mi saját!)

Hallgatói példa: "Félkövérrel jelöltem az órai anyagot. Normál betűkkel a saját véleményemet. Azon belül sárga háttérrel a lényegesebb mondatokat vagy szavakat, kékkel a gyűjtött párbeszédeket, pirossal a filmeket, és lilával a bennem felmerülő kérdéseket, amire nincsen válaszom."

Tartalmi:
Az órai témákkal kapcsolatos saját gondolataitok, véleményetek rögzítése.
Az órákon megbeszéltek kipróbálása, ezek rögzítése, értékelése. Rögzíteni pozitív-negatív tapasztalatokat!
Minden félévben csak az adott félévben az órákon tárgyalt témákat fogadom el! Éppen ezért, aki nem tud minden órán jelen lenni, azok tájékozódjanak hallgatótársaiktól, hogy mi volt a téma! (Kérem, ne tőlem, én nem jegyzetelek!)
Párbeszédeket rögzíteni! (Szövegkörnyezetet, történeti környezetet is. Kik, hány évesek, milyen viszonyban vannak, nemek, előzmények. Ha ffi-női párbeszéd, jelölni F-fel a férfiakat, N-nel a nőket. Ha vmelyikből több, indexelni.)
Megkísérelni új komm-ós stratégiákat, eredményeket rögzíteni, a régit idézni (párbeszéd). Önmegfigyelés. Fejlődés rögzítése. (Vannak akik mások, kortársak véleményeit is megkérdezik egy-két témáról. Ezt is lehet.)

Minden óra után írni kell a naplót, különben egy tapasztalati napló megírása lehetetlen.
Óránként kb. 1 oldal, és kész!  :)  Külön előny, ha folyamatosan írjátok, magától lesz kész, nem kell kapkodni, amikor amúgy is zh-k, beadandók vannak...

Férfi-női: A 2 kötelező filmre mindenképp írjatok reflexiókat! Aki már látta korábban, érdemes újra megnéznie a filmeket!
Lelkigondozás: A honlapomon található Lelkigondozás menü 3 cikkére is írhatók reflexiók.
Bibliai: a naplók tartalmazzanak saját gyűjtésű kommunikáció jótanácsokat, pl. a Példabeszédek könyvéből vagy bármelyik másik könyvből a Bibliában (min. 10 db-ot). A napló az órai szakaszokat és egyéb választott szakaszokat is elemezhet. A lényeg itt is a saját élmény, saját tapasztalat!

Részben a Napló állhat rövid óravázlatból is, azaz az anyag fele lehet az órán elhangzottak lejegyzetelése, akkor, ha az saját jegyzet, nem más által legépelt anyag. Kiegészíthető ez saját véleménnyel, saját tapasztalattal. (Saját vélemény jelölése, elkülönítése!)
Könyvekből, cikkekből, internetről NE idézzetek, csak max. néhány sort. Az idézett sorok nem számítanak bele a terjedelembe.
Ha plágiumos a dolgozat, vagyis nem minden szó szerinti és nem szó szerinti hivatkozás van adatolva, a dolgozat érdemjegye: elégtelen. Idézni nem kötelező, de ha vki teszi, az adatolja! Mind a szószerinti, mind a nem szószerinti idézésnél korrekt hivatkozás szükséges, oldalszámmal/honlapmegjelöléssel.
Az órán elhangzottat elég órán szóval jelölni. (Könnyebb olvasni, ha az órai a sajáttól optikailag elkülönül. Kiemelés, színek.)
Akik előző félév(ek)ben is jártak, kérem figyeljenek arra, hogy saját korábbi naplójukból csak max. 1 oldalt idézhetnek. Részben vagy egészben korábbi dolgozat leadása elégtelen érdemjegyet von maga után, akkor is, ha másik kurzusra/kurzusomra íródott a dolgozat. Sajnos erre eddig nem egy példa volt, nem is kettő...
A Biblia mint komm. tankönyv órára készített naplókban kérem a kommentált igehelyeket idézni, nem csak rövidítéssel megjelölni!. Nem kell begépelni, másolható, pl. http://biblia.hu/.

Ímélben visszajelzek AKKOR, AMIKOR olvastam a dolgozatot, és a jegyet is megírom. (A jegyet a 2. napló után írom csak meg.)
Aki szeretné tudni, hogy megkaptam-e a naplóját, állítsa be, hogy kér visszaigazolást, tértivevényt! Napló az évek során még nem veszett el. Mielőtt zárom a vizsgalapot, szólok, tehát senki nem fog jegy nélkül maradni (akinek van naplója).
Jegybeírás (indexbe) előtt kérem mindenki ellenőrizze, hogy jegye szerepel-e az etr-ben!
Aki e félévben abszolvál, kérem már az elküldéskor jelezze méljében, hogy legkésőbb mikorra kell jegyet adjak a számára! Tudniillik ennyi naplót lehetetlenség egy hét alatt elolvasnom, csúszni fog.

bgd.


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.